ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

- โรงเรียนเกวลินวิทยา เปิดรับสมัคร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ทัศนศึกษา

- ชั้น อนุบาล ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันที่ 26/7/2556 NEW

- ชั้น ป.1 - ป.4 ที่ ท้องฟ้าจำลอง วันที่ 13/8/2556 -14/8/2556 NEW

- ชั้น ป.5 - ป.6 ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี วันที่ 21/8/2556 NEW

- ชั้น ม.1 - ม.3 ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต วันที่ 6/8/2556 NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEW

- เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2557ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

- ภาพข่าวทัศนศึกษา NEW

ติดต่อ

120/19 หมู่ที่ 16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม
การเคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-3303183-4

โทรสาร : 02-7040436


 

Copyright © 2013 โรงเรียนเกวลินวิทยา

โทรศัพท์ : 02-3303183-4 โทรสาร : 02-7040436