ติดต่อ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEW

- เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2557ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

- ภาพข่าวทัศนศึกษา NEW

ติดต่อ

120/19 หมู่ที่ 16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม
การเคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-3303183-4

โทรสาร : 02-7040436

 

Copyright © 2013 โรงเรียนเกวลินวิทยา

โทรศัพท์ : 02-3303183-4 โทรสาร : 02-7040436