ประชาสัมพันธ์

กำหนดเปิดรับสมัคร ปวช.(รอบเช้า) ปีการศึกษา 2557 ผ่อนค่าเทอมได้

สาขาที่เปิดสอน

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- การบัญชี

- การตลาด

กำหนดเปิดรับสมัคร ปวส.(รอบเช้า) ปีการศึกษา 2557 ผ่อนค่าเทอมได้

สาขาที่เปิดสอน

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- การบัญชี

- การตลาด

กำหนดเปิดรับสมัคร ปวส.(รอบบ่าย) ปีการศึกษา 2557 ผ่อนค่าเทอมได้

สาขาที่เปิดสอน

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- การบัญชี

- การตลาด

กำหนดเปิดรับสมัคร ปวส.(วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2557 ผ่อนค่าเทอมได้

สาขาที่เปิดสอน

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- การบัญชี

- การตลาด

 

 

ติดต่อ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

120/20 หมู่ที่ 16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม
การเคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

keowalinschool@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02-7053536 โทรสาร : 02-7053530